കേരളത്തിലെ മുഴുവന്‍ ചിത്രകാരന്മാര്‍ക്കും ഇതില്‍ പങ്കെടുക്കാം
dpscbose@gmail.com എന്ന വിലാസത്തില്‍ എഴുതിയാല്‍ പങ്കെടുക്കാനുള്ള അനുവാദം കിട്ടും.അനുവാദം ഇ-മെയിലില്‍ ലഭിച്ചുകഴിഞ്ഞാല്‍ നിങ്ങളുടെ ജിമെയില്‍ യൂസര്‍നെ
യിമും പാസ്സ്‌ വേഡുമുപയോഗിച്ച്‌ ഈ ബ്‌ളോഗില്‍ pots ചെയ്യാം
ചിത്രങ്ങല്‍ 9x6" Resolution 75 ല്‍ ആയിരിക്കണം

Saturday, 23 July 2011

2

July 23 My Birth day gift yo all

No comments:

Post a Comment